EO Header
Volgen

Hoe lang moet ik wachten als er geld wordt gerestitueerd?

Restitutie

Restitutie van een betaling die is binnengekomen via acceptgirokaart of internetbankieren duurt maximaal 4 weken.

Restitutie van een betaling die is binnengekomen via automatische incasso vindt normaliter plaats na 56 kalenderdagen (= 2 maanden). De wettelijke storneringstermijn (het recht van de rekeninghouder om een incasso terug te vragen) is 56 dagen. In de praktijk bleken restitutie en stornering elkaar te kruisen, wat onplezierig is voor beide partijen. Om dubbele terugboeking te voorkomen, restitueren wij dus pas na de storneringstermijn. Wilt u uw geld snel retour ontvangen, dan kunt u beter zelf storneren (dit kan telefonisch bij uw bank; u heeft het dan dezelfde dag op uw rekening staan). Is er geen reden tot haast, dan hoeft u niets te doen; de restitutie geschiedt dan automatisch na 56 dagen. In bijzondere omstandigheden storten wij wel onmiddellijk terug (bijvoorbeeld bij overlijden). In die gevallen verzoeken wij u om dit speciaal bij ons aan te geven.

Is het te restitueren bedrag kleiner dan € 2,50 dan wordt dit niet gerestitueerd; dergelijk kleine bedragen wegen niet op tegen de kosten die voor de restitutie gemaakt moeten worden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen