EO Header
Volgen

Ik heb niet op tijd betaald, wat moet ik doen?

Betaalprocedure

In de meeste gevallen geschiedt de betaling via een automatische incasso. Is de incassering na de eerste poging om wat voor reden niet gelukt, dan proberen we dit nog twee keer. Na druke mislukte poginge sturen wij een brief met het verzoek om het openstaande bedrag zelf naar ons over te maken. Een reden voor een mislukte incasso is bijvoorbeeld te weinig saldo of een onjuist rekeningnummer. Heeft u voor de betaling een factuur of acceptgirokaart aangevraagd en blijft betaling uit, dan sturen wij herinneringen toe.

Abonnement op Visie of Eva

Ook bij het niet of te laat betalen van uw abonnement geldt de hierboven beschreven werkwijze. Blijft echter na herinnering de betaling uit, dan zetten wij de toezending van het blad zonder verdere aankondiging stop. Zodra uw betaling verwerkt is, wordt de toezending weer hervat.

Betalingsregeling

Een abonnement op Visie of Eva kan ook in termijnen betaald worden (per halfjaar of per kwartaal). Bent u gewend om met acceptgiro te betalen, overweegt u dan betaling via automatische incasso. Dat is voor u en voor ons gemakkelijker en u krijgt dan € 1,50 korting per betaalperiode. U kunt ons machtigen door middel van een machtigingskaart, of u kunt telefonisch of via e-mail een machtiging geven. Als dank voor het overgaan naar een automatische incasso ontvangt u een mooie CD.

Lidmaatschap

Met het aangaan van uw lidmaatschap gaan wij een verbinding met elkaar aan. Voor u betekent dat de betaling van het lidmaatschap. Met uw toezegging en uw steun rekenen wij ook op deze inkomsten om programma’s en evenementen mogelijk te maken. Wilt u uw lidmaatschap niet meer betalen, dan verzoeken wij u ons dit te laten weten door middel van een opzegging, anders blijven wij u herinneren aan uw betalingsachterstand. Een lidmaatschap kan niet in termijnen worden betaald.

Artikelen uit de shop

Wilt u na ontvangst van uw bestelling toch afzien van de aankoop, dan heeft u het recht om van de aankoop af te zien. U kunt het product binnen 14 dagen gratis retourneren met vermelding van uw gegevens op de retourbon (achterzijde van de verzendbon). Wij brengen dan verder geen kosten in rekening. Heeft u al betaald, dan storten wij na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag terug, nadat uw storneringstermijn van 56 dagen is verstreken.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen