EO Header
Volgen

Waarom loopt het Visie-nummer niet gelijk met het weeknummer?

Editienummer

De Visie-nummering loopt niet elk jaar gelijk met het weeknummer. Elke Visie-editie krijgt het nummer van de week waar de zaterdag in valt. Nummer 1 van het jaar start in de week waarin de eerste zaterdag van het nieuwe jaar valt. Soms loopt dit gelijk met de weeknummers, maar vaak ook niet. De omroepbladen hebben onderling deze nummering afgesproken. Voor de programmagegevens die alle omroepbladen ontvangen, worden deze editienummers gebruikt. Voor Visie is het dus belangrijk dat we gelijklopen met andere omroepbladen.

Week

De programmagegevens in Visie beginnen met de zaterdag. Dat lijkt raar, omdat zondag de eerste dag van de week is, maar het heeft een praktische reden. De aanlevering van uitzendgegevens is voor de hele publieke omroep gebaseerd op een uitzendweek van zaterdag t/m vrijdag. De omroepen zetten alleen voor die dagen hun gegevens klaar en niet voor de dagen die na die week vallen. Als wij daarvan afwijken, dan moeten we tientallen fouten in de programmering voor zaterdag voor lief nemen, omdat we die dan provisorisch bij elkaar moeten halen. Dat vinden we geen goede zaak. U kunt het vergelijken met een supermarkt die aanbiedingen laat lopen van donderdag t/m woensdag. Er wordt dus niets principieels mee tot uitdrukking gebracht, maar we streven naar een zo goed mogelijke gids voor onze abonnees.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen