EO Header
Volgen

Waarom staan er geen regionale zenders in Visie?

Zenders in Visie

Het vermelden van een zender hangt af van het aantal aanvragen dat we ervoor krijgen en van de beschikbare ruimte in de gids. Regionale zenders nemen wij niet op in Visie, want deze nemen naar verhouding veel ruimte in. Er zijn dertien regionale zenders die dan afgedrukt moeten worden. In veel gevallen wordt hun programmering elk uur herhaald. Ook moet de EO betalen voor de rechten van publicatie van de programmagegevens.

Uit onderzoek onder Visie-lezers kwam naar voren, dat de vermelding van christelijke zenders als Family 7 en Groot Nieuws Radio erg op prijs wordt gesteld. Daarom is ervoor gekozen om daar voorrang aan te geven in plaats van regionale zenders. De regionale omroepen publiceren hun programmagegevens op teletekst.

Regionale omroepen

Meer informatie over alle regionale omroepen vindt u op www.npo.nl/specials/regionale-omroepen

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen