EO Header
Volgen

De EO heeft mij gebeld voor telemarketing. Hoe komt u aan mijn telefoonnummer?

EO-leden
Met uw aanmelding als lid, abonnee of donateur hebben wij ook uw telefoonnummer genoteerd. Naast administratieve doeleinden gebruiken wij die ook om u af en toe een telefonisch aanbod te doen.

Vraagt u een gratis product bij ons aan dan geeft u daarmee tevens toestemming aan de EO om u eenmalig met een passend aanbod te benaderen.

Liever geen telefoon?
In Nederland zijn er twee manieren waarop u kenbaar kunt maken dat u niet gebeld wilt worden door organisaties. Het maakt hierbij uit of u wel of geen relatie bent van de betreffende organisatie.

Geen relatie
Heeft u geen relatie met een organisatie, bijvoorbeeld de EO, (door een abonnement, lidmaatschap, donateurschap of aankoop) dan is een vermelding in het Bel-me-niet-register voldoende om te voorkomen dat u door een betreffende organisatie gebeld wordt. Het Bel-me-niet-register registreert alle mensen die aangeven niet door bedrijven, waar zij geen relatie mee hebben, gebeld te willen worden.

Het is organisaties in Nederland toegestaan om particuliere telefoonnummers die openbaar bekend zijn, voor eenmalig gebruik te huren. Van die mogelijkheid maakt ook de EO gebruik. Echter, voordat een organisatie mag bellen, moet dus gecheckt worden of de persoon in het Bel-me-niet-register staat.

De EO houdt zich strikt aan deze regelgeving. Alle telefoonnummers die opgenomen zijn in het Bel-me-niet-register worden uitgesloten van onze telefonische acties, behalve als er een relatie is met de EO. Een relatie met de EO is als u lid, abonnee of donateur bent of dit in de afgelopen twee jaar bent geweest. Meer informatie vindt u op www.bel-me-niet.nl

Wel een relatie
Heeft u wel een relatie met een organisatie, bijvoorbeeld de EO, (door een abonnement, lidmaatschap, donateurschap of aankoop) dan is het wettelijk toegestaan om u telefonisch te benaderen. Wilt u niet door een dergelijke organisatie benadert worden, dan kunt u dit kenbaar maken door middel van het Recht van Verzet. Anders dan het Bel-me-niet-register, moet u bij de organisatie waarmee u een relatie heeft maar waardoor u niet meer gebeld wilt worden zelf aangeven dat u geen telefonisch contact meer wenst. De organisatie moet deze wens dan bij uw gegevens vermelden en mag u niet langer opnemen in telefonische acties.

Telemarketing

Bij elk telemarketing-gesprek vraagt de EO of men aangemeld wil worden bij het Bel-me-niet-register of het Recht van Verzet. De EO biedt namelijk de service om die aanmelding desgewenst te verzorgen. De telefoongesprekken die de EO uitvoert, worden opgenomen en voor een korte periode bewaard. Bij klachten over een telefoongesprek wordt het gesprek teruggeluisterd en wordt de klacht teruggekoppeld met het telemarketingbureau. 

 

Wordt mijn telefoonnummer verkocht aan andere organisaties?

De EO verkoopt, leent uit of verhuurt nooit adressen en telefoonnummers uit het EO-adressenbestand aan derden. Mocht u benaderd zijn door een organisatie, dan kan het dus niet zo zijn, dat men uw gegevens van de EO heeft gekregen.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen