EO Header
Volgen

Wilt u de EO financieel steunen?

U kunt ons financieel steunen op verschillende manier, bijvoorbeeld door middel van een EO-lidmaatschap, het geven van een gift of een periodieke schenking.

Gift of lidmaatschap

Als u financieel wilt geven aan de EO, dan zijn wij erg blij mee! U steunt ons enorm via een EO-lidmaatschap à € 18,00 per jaar.
Lees hier meer over EO-lid worden.

Maar naast of in plaats van uw lidmaatschap kunt u ook donateur worden. Leden en donateurs betalen EO-programma's en -activiteiten die niet door de overheid worden gesubsidieerd maar die wij wel belangrijk vinden voor onze missie. Denkt u bijvoorbeeld aan het tv-programma Nederland Zingt (op Zondag), De Verandering, Adieu God?, de Nederland Zingt-dag, de EO-Jongerendag, de afdeling Nazorg, enz.

Een gift kan eenmalig gegeven worden of structureel. U kunt zelf overmaken, of een automatische incasso of een acceptgirokaart bij ons aanvragen. U kunt kiezen voor een eenmalige gift of een periodieke gift (per jaar, halfjaar, kwartaal of maand). Kijk op de website welke vorm bij u past.

Schenkingen

Daarnaast zijn er ook fiscaal aantrekkelijke schenkingen mogelijk, zoals via een lijfrente. Ook kunt u de EO opnemen als begunstigde in uw testament. Meer informatie over deze vormen van schenkingen staat in onze gratis brochure 'Geven uit overtuiging'. Ook kunt u daarover een vrijblijvend bezoek aan huis aanvragen door een EO-medewerker. U kunt dit bezoek aanvragen via ons e-mailadres nalaten@eo.nl of via 035-6474670.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de EO is NL59ABNA0550414746 t.n.v. Evangelische Omroep te Hilversum,

EO-Metterdaad

Alle informatie over hulpprojecten en over het geven van een gift voor hulpprojecten staat op de website van EO-Metterdaad

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen